Hvala, tako organizatorjem kot razstavljalcem, za ves trud

Veseli me, ko vidim, da sejem prinaša pestro, raznovrstno ponudbo, ki bo zagotovo zanimiva za vse generacije. Predstavile se bodo različne obrti, ki so pomembne ne le z vidika tradicije, temveč tudi zato, ker se delodajalci v Sloveniji v zadnjih letih spopadajo s pomanjkanjem specifičnega kadra za določene profile. Mladi se namreč vse redkeje odločajo za poklicno izobraževanje. Da bi ta trend ustavili in premostili prepad med ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile, smo že v letošnjem šolskem letu začeli s poskusno izvedbo vajeništva. Gre za dodatno vrednost poklicnega izobraževanja, zlasti v smislu praktičnega dela, s katerim želimo še tesneje povezati izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom. Da bi nam to lažje uspelo, so zagotovo pomembne tudi tovrstne predstavitve različnih obrti oziroma poklicev, kot je vseslovenski sejem. Zato hvala, tako organizatorjem kot razstavljalcem, za ves trud. Naj bo poplačan z dobrim obiskom in zadovoljstvom obiskovalk in obiskovalcev, ki bodo glas o sejmu ponesli naokrog.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport,

Maja Makovec Brenčič

Comments are closed.
Kontaktni podatki

info@vseslovenskisejem.si
Joško Kepa: 041 337 484
Rado Mulej: 070 892 792