Vse, kar ste si želeli vedeti o peskokopu Kepa

Podjetje Peskokop Kepa je podjetje, ki se ukvarja s pridobivanjem vseh vrst peska, prevozov in storitev s težko gradbeno mehanizacijo. Podjetje vodim Suzana Kepa kot direktor podjetja , pred delom v peskokopu sem se ukvarjala z gostinstvom. Po smrti moža sem bila primorana gostinstvo opustiti in se osredotočiti na poslovanje in vodenje podjetja Peskokop Kepa d. o. o., saj je bilo  dobro vpeljano, prepoznavno na trgu in tako je tudi danes.

Tako kot vsako podjetje ima tudi kamnolom Kepa svojo zgodovino, saj smo že tretji rod, ki izkorišča dano surovino. Vas Ježce je bila od nekdaj poznana po pesku. V tej vasi je vsaka hiša imela svoj peskokop in je s krampi, kopačami in lopatami poleg kmetijske dejavnosti prodajala pesek vsem okoliškim vasem. Za transport so uporabljali sani in vozove s konjsko vprego. Čas je šel naprej, način izkopavanja se je spreminjal. Lopato je zamenjal traktor, sani pa traktorska prikolica, prvi buldožer smo kupili leta 1991.

Ta trenutek zaposlujemo 22 delavcev, vsi prihajajo iz okoliških  občin.

Na trgu se poskušamo prilagoditi željam strank in kupcev, kar nam omogoča raznolikost kamnoloma, saj ima različne plasti materialov. Z visoko kvalitetnimi mobilnimi sejalnimi enotami lahko pridemo do različnih plasti in tako s pravilnim odvzemom in deponiranjem lahko ustrežemo še tako zahtevnemu kupcu. Vsi delovni stroji so novi in zelo tehnološko izpopolnjeni, tako da je delo z njimi zelo prijetno.

Kupcu lahko ponudimo tudi svoje transportne storitve od 3m3 po težje dostopnih mestih, tudi tam kjer traktor ne more s prikolico, pa vse do 18 m3 z desetimi različnimi vrstami vozil. Naš moto je »Halo pesek«, dostava v 24 urah od naročila. Kot dobri gospodarji želimo materialu dodati čim večjo dodano vrednost, zato smo se odločili, da postavimo mobilno mešalnico asfalta. Poleg mobilne mešalnice asfalta imamo tudi dve betonarni, eno v Trebnjem in drugo v Ljubljani, v najemu pa imamo tudi betonarno v Novem mestu. Strankam naročene količine dobavimo in vgradimo, saj imamo dva avto-mešalca in dva avto-mešalca s črpalko za beton.

Produkti podjetja so navedeni na naši spletni strani www.peskokop-kepa.si, rada pa bi predstavila bolj podrobno zadnji produkt, to je Dolomitni apnenec Kepa.

 

 

DOLOMITNI APNENEC KEPA

 

Je regulator in nevtralizator kislih tal z visoko vsebnostjo kalcija in magnezija, primeren je za apnenje njiv, travnikov, pašnikov , vinogradov ter  gozdnih zemljišč.

Edinstvene prednosti apnenca KEPA :

– je 100% naravni material,

– povečuje in regulira Ph v kislih tleh,

– tudi pri večjih odmerkih ni agresivnega delovanja na talne organizme, trosimo ga lahko tudi med rastno dobo rastlin,

– ima postopno apnilno delovanje,

– ima splošno dolgoročno izboljšanje rodovitnosti kislih tal kar pomeni večji in kakovostnejši pridelki,

-pri uporabi ima bistveno manjše izpiranje hranil (Ca in Mg) v primerjavi s hitro delujočimi sredstvi,

– izboljša dostopnost hranil v tleh ( dušiki ,fosfor ,..)

– mobilizira vezana hranila v tleh,

– zmanjša nevarnost suše,

– na intenzivno izkoriščenih pašnikih se zmanjša pojav pašne tetanije pri govedu in ovcah zaradi pomankanja magnezija v krmi.

 

Kaj dosežemo z apnenjem tal?

Apnenje spodbuja življenje talnih organizmov in mineralizacijo organskih snovi.

Izboljša strukturo tal, dostopnost vode v tleh, izmenjavo plinov in je vir Ca in Mg kar poveča dostopnost fosforja.

Apnenec odstrani presežek organskih kislin ter zmanjša dostopnost težkih kovin.

Kalcij zagotavlja uravnotežen razvoj mladih rastlinskih tkiv in je osnovni gradnik rastlinskih membran in celičnih sten. Vse rastline z velikim deležem listov so veliki porabniki kalcija. Pomankanje se najprej pokaže na mlajših delih rastlin; listi obledijo, se zvijejo, motena je rast korenin …

Magnezij odlično sodeluje pri oblikovanju listnega zelenila – klorofila. Pomankanje se pokaže v razbarvanju medžilnega prostora od listnega roba proti notranjosti listov.

Velike potrebe po apnenju imamo na poljih,  kjer sejemo ali sadimo ječmen, sladkorno in krmno peso, koruzo, fižol,… Nekoliko nižje potrebe pa so  na poljih,  kjer gojimo krompir, rž, oves lan, ….Pri velikem deležu krompirja, rži, ali ovsa v kolobarju lahko gospodarimo pri nižji Ph vrednosti tal.

Ječmen , pšenica, hmelj pa potrebujejo več apnenca. Posebej veliko apnenca potrebujejo nekatere metuljnice – fižol, grah, lucerna ,detelje.

 

Potrebni odmerki apnenca  Kepa glede na Ph in tip tal:

Lahka tla,  kamor sodijo peščena in peščeno ilovnata, pri ph vrednosti nad 5,4 pri peščenih in nad 5,8 pri peščeno ilovnatih tleh, priporočamo največji enkratni odmerek pri peščenih 5t/ha oz.3m3/ha in pri peščeno ilovnatih 8t/ha oz.5m3/ha.

Pri srednje težkih tleh, to so ilovnato peščena do ilovnata, kjer je vrednost ph nad  6,2, priporočamo 21t/ha oz.12m3/ha.

Pri težkih tleh,  kamor sodi glinasti tip tal,  je pri ph vrednosti nad 6,6 potrebno v enkratnem odmerku 35t/ha oz.21m3/ha.

Ko opravimo prvo apnenje, priporočamo tako imenovano vzdrževalno apnenje vsaj na 3 leta.

 

Zakisana tla – v tleh ni veziva. Vezivo je predvsem kalcij , kalcij v obliki apna, ki se potem spremeni v apnenec v tleh, ki poveže humusne in glinene delce v obstojne strukturne agregate. V takih tleh je potem ohranitvena obdelava bolj uspešna.

 

Uporaba je ekonomična in enostavna. Zakaj svetujemo sorazmerno grobo frakcijo? Lahko se pripelje v razsutem stanju na rob njive, ni potrebno pakiranje. Zaradi tega je tudi izdelek cenejši in za poljedelca je smiselno, da uporablja poceni  in kar je najbolj pomembno učinkovito surovino. Apnenec mora biti dobro topen, pomembno je, da je iz mehke kamnine, da izdelek čim prej opravi svojo funkcijo.

 

Vse podrobne informacije so na naši spletni strani, na voljo pa smo vam tudi na telefonski številki 041/999-888.

www.peskokop-kepa.si

Comments are closed.
Kontaktni podatki

info@vseslovenskisejem.si
Joško Kepa: 041 337 484
Rado Mulej: 070 892 792