Paketi za pokrovitelje
Vseslovenskega sejma jesen 2018

Diamantni pokrovitelj Vseslovenskega sejma jesen 2018

 • Diamantni pokrovitelj se bo poudarjeno pojavil povsod, kjer se bo oglaševal Vseslovenski sejem jesen 2018.
 • Poudarjena omemba diamantnega pokrovitelja v vseh radijskih oglasih za Vseslovenski sejem jesen2018. Predvajane bodo na različnih radijskih postajah, 60 dni, večkrat na dan.
 • Poudarjena omemba in logotip diamantnega pokrovitelja v vseh televizijskih oglasih za Vseslovenski sejem jesen 2018.
 • Poudarjen logotip diamantnega pokrovitelja je izpostavljen na naslovnici in na zadnji strani brošure/revije Vseslovenski sejem jesen 2018, ki bo izšla v 30.000 izvodih.
 • V brošuri/reviji Vseslovenski sejem jesen 2018 ima za oglase na voljo več strani.
 • Poudarjen logotip diamantnega pokrovitelja na prvi/naslovni spletni strani Vseslovenskega sejma jesen 2018 (www.vseslovenskisejem.si). Preko logotipa pokrovitelja se obiskovalci spletne strani povežejo s spletno stranjo diamantnega pokrovitelja.
 • Poudarjen logotip diamantnega pokrovitelja v vseh tiskanih oglasih Vseslovenskega sejma jesen 2018, časopisi, revije, plakati, jumbo plakati …
 • V ceno diamantnega pokroviteljstva je vključen razstavni prostor na Vseslovenskem sejmu jesen 2018 (največ 300 m2 oz. po dogovoru).
 • Na sejmu lahko diamantni pokrovitelj poljubno oz. po dogovoru postavi svoje oglasne panoje, table, plakate, transparente itd.
 • V prireditvenem prostoru bo diamantni pokrovitelj vse tri dneve večkrat omenjen tako čez dan kot v večernem programu (koncerti).
 • V prireditvenem prostoru, na odru, ima diamantni pokrovitelj možnost predstavitve svojega podjetja, obrti, društva itd.
 • V prireditvenem prostoru bo diamantni pokrovitelj večkrat prikazan na veliki projekciji s svojim logotipom/oglasom.
 • V času trajanja sejma (tri dni) organizator poskrbi za pogostitev (hrana in pijača) diamantnega pokrovitelja in vse njegove partnerje (v VIP prostoru).

CENA DIAMANTNEGA POKROVITELJSTVA: PO DOGOVORU

Generalni pokrovitelj Vseslovenskega sejma jesen 2018

 • Generalni pokrovitelj se bo pojavil povsod, kjer se bo oglaševal Vseslovenski sejem jesen 2018.
 • Generalni pokrovitelj je omenjen v vseh radijskih oglasih za Vseslovenski sejem jesen 2018. Predvajane bodo na različnih radijskih postajah, 60 dni, večkrat na dan.
 • Generalni pokrovitelj je omenjen v vseh televizijskih oglasih za Vseslovenski sejem jesen 2018.
 • Logotip generalnega pokrovitelja je izpostavljen na naslovnici in na zadnji strani brošure/revije Vseslovenski sejem jesen 2018, ki bo izšla v 30.000 izvodih.
 • V brošuri/reviji Vseslovenski sejem jesen 2018 ima za oglase na voljo več strani.
 • Večji logotip generalnega pokrovitelja je na zelo vidnem mestu na spletni strani si. Preko logotipa pokrovitelja se obiskovalci spletne strani povežejo s spletno stranjo generalnega pokrovitelja.
 • Logotip generalnega pokrovitelja na vseh tiskanih oglasih Vseslovenskega sejma jesen 2018, časopisi, revije, plakati, jumbo plakati …
 • V ceno generalnega pokrovitelja je vključen razstavni prostor na Vseslovenskem sejmu jesen 2018 (največ 200 m² oz. po dogovoru).
 • Na sejmu lahko generalni pokrovitelj poljubno oz. po dogovoru postavi svoje reklamne panoje, table, plakate, transparente itd.
 • V prireditvenem prostoru bo generalni pokrovitelj vse tri dneve večkrat omenjen tako čez dan kot v večernem programu (koncerti).
 • V prireditvenem prostoru, na odru, ima generalni pokrovitelj možnost predstavitve svojega podjetja, obrti, društva itd.
 • V prireditvenem prostoru bo generalni pokrovitelj večkrat prikazan na veliki projekciji s svojim logotipom/oglasom.
 • V času otvoritve sejma organizator poskrbi za pogostitev generalnega pokrovitelja (v VIP prostoru).

CENA GENERALNEGA POKROVITELJSTVA: PO DOGOVORU

Zlati pokrovitelj Vseslovenskega sejma jesen 2018

 • Logotip zlatega pokrovitelja na drugi in predzadnji strani (2x pol strani) brošure/revije Vseslovenski sejem jesen 2018, ki bo izšla v 30.000 izvodih.
 • V brošuri/reviji Vseslovenski sejem jesen 2018 ima na voljo dvostranski oglas.
 • Večji logotip zlatega pokrovitelja je na prvi strani na spletni strani si. Preko logotipa pokrovitelja se obiskovalci spletne strani lahko povežejo s spletno stranjo zlatega pokrovitelja.
 • V ceno zlatega pokrovitelja je vključen razstavni prostor na Vseslovenskem sejmu jesen 2018 (največ 100 m² oz. po dogovoru).
 • Na sejmu lahko zlati pokrovitelj poljubno oz. po dogovoru postavi svoje reklamne panoje, table, plakate, transparente itd.
 • V prireditvenem prostoru bo zlati pokrovitelj vse tri dneve večkrat omenjen tako čez dan kot v večernem programu (koncerti).
 • V prireditvenem prostoru, na odru, ima zlati pokrovitelj možnost predstavitve svojega podjetja, obrti, društva itd.
 • V prireditvenem prostoru bo zlati pokrovitelj večkrat prikazan na veliki projekciji s svojim logotipom/oglasom.
 • V času otvoritve sejma organizator poskrbi za pogostitev zlatega pokrovitelja (v VIP prostoru).

CENA ZLATEGA POKROVITELJSTVA: 5.000 EUR + DDV

Srebrni pokrovitelj Vseslovenskega sejma jesen 2018

 • Logotip srebrnega pokrovitelja na drugi in predzadnji strani (2x četrtina strani) brošure/revije Vseslovenski sejem jesen 2018, ki bo izšla v 30.000 izvodih.
 • V brošuri/reviji Vseslovenski sejem jesen 2018 ima na voljo eno in pol stranski oglas.
 • Logotip srebrnega pokrovitelja je na prvi strani na spletni strani si. Preko logotipa pokrovitelja se obiskovalci spletne strani lahko povežejo s spletno stranjo srebrnega pokrovitelja.
 • V ceno srebrnega pokrovitelja je vključen razstavni prostor na Vseslovenskem sejmu jesen 2018 (največ 60 m² oz. po dogovoru).
 • Na sejmu lahko srebrni pokrovitelj poljubno oz. po dogovoru postavi svoje oglasne panoje, table, plakate, transparente itd.
 • V prireditvenem prostoru bo srebrni pokrovitelj vse tri dneve večkrat omenjen tako čez dan kot v večernem programu (koncerti).
 • V prireditvenem prostoru, na odru, ima srebrni pokrovitelj možnost predstavitve svojega podjetja, obrti, društva itd.
 • V prireditvenem prostoru bo srebrni pokrovitelj večkrat prikazan na veliki projekciji s svojim logotipom/oglasom.
 • V času otvoritve sejma organizator poskrbi za pogostitev srebrnega pokrovitelja (v VIP prostoru).

CENA SREBRNEGA POKROVITELJSTVA: 3.000 EUR + DDV

Bronasti pokrovitelj Vseslovenskega sejma jesen 2018

 • Logotip bronastega pokrovitelja na drugi in predzadnji strani (2x četrtina strani) brošure/revije Vseslovenski sejem jesen 2018, ki bo izšla v 30.000 izvodih.
 • V brošuri/reviji Vseslovenski sejem jesen 2018 ima na voljo enostranski oglas.
 • Logotip bronastega pokrovitelja je na prvi strani na spletni strani si. Preko logotipa pokrovitelja se obiskovalci spletne strani lahko povežejo s spletno stranjo bronastega pokrovitelja.
 • V ceno bronastega pokrovitelja je vključen tudi razstavni prostor na Vseslovenskem sejmu jesen 2018 (največ 40 m² oz. po dogovoru).
 • Na sejmu lahko bronasti pokrovitelj poljubno oz. po dogovoru postavi svoje oglasne panoje, table, plakate, transparente itd.
 • V prireditvenem prostoru bo bronasti pokrovitelj vse tri dneve večkrat omenjen tako čez dan kot v večernem programu (koncerti).
 • V prireditvenem prostoru, na odru, ima bronasti pokrovitelj možnost predstavitve svojega podjetja, obrti, društva itd.
 • V prireditvenem prostoru bo bronasti pokrovitelj večkrat prikazan na veliki projekciji s svojim logotipom/oglasom.
 • V času otvoritve sejma organizator poskrbi za pogostitev bronastega pokrovitelja (v VIP prostoru).

CENA BRONASTEGA POKROVITELJSTVA: 2.000 EUR + DDV

Pokrovitelj/sponzor Vseslovenskega sejma jesen 2018

 • Logotip pokrovitelja na eni od začetnih in eni od predzadnjih strani brošure Vseslovenski sejem jesen 2018, ki bo izšla v 30.000 izvodih.
 • V brošuri Vseslovenski sejem jesen 2018 ima na voljo polstranski oglas.
 • Logotip pokrovitelja je na spletni strani si. Preko logotipa pokrovitelja se obiskovalci spletne strani lahko povežejo s spletno stranjo pokrovitelja.
 • V ceno pokrovitelja je vključen tudi razstavni prostor na Vseslovenskem sejmu jesen 2018 (največ 20 m² oz. po dogovoru).
 • Na sejmu lahko pokrovitelj na mesta, ki jih določi organizator, postavi svoje oglasne panoje, table, plakate, transparente itd.
 • V prireditvenem prostoru bo pokrovitelj vse tri dneve večkrat omenjen tako čez dan kot v večernem programu (koncerti).
 • V prireditvenem prostoru bo pokrovitelj večkrat prikazan na veliki projekciji s svojim logotipom/oglasom.
 • V času otvoritve sejma organizator poskrbi za pogostitev pokrovitelja (v VIP prostoru).

CENA POKROVITELJSTVA: 1.000 EUR + DDV

V želji po sodelovanju pošljite svoje sporočilo na info@vseslovenskisejem.si